The Newbridge School

Secondary Forest Road, Coalville LE67 3SJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,570 761 £2,350 n/a +2.7%
Y llynedd Data ar gael o Sul 01 Hyd 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 9,280 1,950 £837 n/a +69%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Hyd 2022 - 24 Medi 2023. Nwy data: 22 Maw 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 1,800 kWh o nwy gan gostio £170. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  31% sy'n costio£200 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£940 4,500 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£1,200 3,100 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,200 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£19,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

The Newbridge School Pupils