Wellsway School

Secondary Chandag Road, Keynsham, Bristol BS31 1PH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,580 977 £1,440 n/a +10%
Y llynedd 512,000 86,100 £76,800 £33,900 +2.1%
Trydan data: 25 Awst 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £130 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 52 kW yn y gaeaf i 25 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £7,500 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£34,000 38,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£21,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£13,000 16,000 kg CO2
£85,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 4ydd Mai 2022
2020
1 weithred

Wellsway School joined Energy Sparks!

Gwe 7fed Awst 2020