West Row Academy

Primary Beeches Road, West Row, Bury St Edmunds, Suffolk IP28 8NY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,310 131 £197 n/a +3.5%
Y llynedd 61,100 10,200 £9,160 £2,810 -16%
Trydan data: 1 Ebr 2020 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.7 kW yn y gaeaf i 3.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £270 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 250 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £38 ac wedi cynhyrchu 42 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£400 490 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,300 1,600 kg CO2
£12,000 Dysgu rhagor

West Row Academy Pupils