Widcombe Infant School

Infant Archway Street, Bath BA2 4JG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 383 77.9 £57.40 n/a -9.5%
Y llynedd 22,500 3,770 £3,370 dim -12%
Nwy Wythnos ddiwethaf 823 173 £24.70 n/a +4.5%
Y llynedd Data ar gael o Maw 03 Hyd 2023
Trydan data: 14 Meh 2010 - 22 Medi 2023. Nwy data: 3 Hyd 2022 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£200 230 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£630 810 kg CO2
£6,800 Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£65 460 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Llun 19eg Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Maw 16eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Maw 9fed Mai 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Llun 10fed Hyd 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Sul 18fed Medi 2022

Uwchraddiwyd cyfrifiaduron

Iau 1af Medi 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Gwe 22ain Gorff 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni

Mer 2ail Chwe 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: A yw cegin dy ysgol yn gyfeillgar i'r blaned?

Maw 1af Chwe 2022

Widcombe Infant School Pupils