William Edwards School

Secondary Stifford Clays Road, Stifford Clays, Grays, Essex RM16 3NJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,800 1,110 £1,620 n/a -6.9%
Y llynedd 589,000 97,200 £88,300 £46,300 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,520 529 £75.50 n/a -37%
Y llynedd Data ar gael o Mer 04 Hyd 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 24 Medi 2023. Nwy data: 4 Hyd 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 480 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £72 ac wedi cynhyrchu 79 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Da iawn!  Mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi gostwng 6.9%, gan arbed £120 bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,500 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£46,000 51,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£34,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£16,000 20,000 kg CO2
£100,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

William Edwards School Pupils