Wreake Valley Academy

Secondary Parkstone Road Syston Leicester LE7 1LY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,610 557 £1,720 n/a +0.5%
Y llynedd 415,000 70,500 £126,000 £59,900 n/a
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 33 kW yn y gaeaf i 12 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £23,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 430 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 74 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,000 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£60,000 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£17,000 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£24,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£13,000 8,100 kg CO2
£49,000 Dysgu rhagor

Wreake Valley Academy Pupils