Wyvern Primary School

Primary Wyvern Avenue, Leicester LE4 7HH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,560 118 £234 n/a +2.9%
Y llynedd 71,600 9,760 £10,700 £215 -12%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.6 kW yn y gaeaf i 3.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £160 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 4.6% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £220 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£2,100 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Wyvern Primary School Pupils