Ysgol Gymraeg Casnewydd

Primary Hartridge Farm Road, Casnewydd NP18 2LN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,880 113 £752 n/a +2.3%
Y llynedd 91,000 10,200 £22,800 £7,490 +1.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,240 260 £124 n/a +6.6%
Y llynedd 231,000 48,500 £9,880 £1,110 -17%
Trydan data: 22 Chwe 2020 - 29 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.6 kW yn y gaeaf i 3.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,200 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £93 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,000 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,500 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,200 960 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,300 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,600 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Ysgol Gymraeg Casnewydd Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gymraeg Casnewydd mewn partneriaeth â Egni Coop