Ysgol Gymunedol Croesgoch

Primary Croesgoch, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 5JT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 839 82.8 £355 n/a +3.7%
Y llynedd 35,900 6,020 £9,420 £5,110 -5.9%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 380 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £100 ac wedi cynhyrchu 64 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.7%, gan gostio £13 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,600 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,200 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,800 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,500 600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 660 kg CO2
£5,700 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 24ain Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Mer 19eg Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 7fed Hyd 2022

Ysgol Gymunedol Croesgoch Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gymunedol Croesgoch mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop