Ysgol Penrhyn Dewi VA - Campws Dewi

Secondary Dewi Campus, Millard Park SA62 6QH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,710 252 £1,150 n/a -2.5%
Y llynedd 128,000 19,800 £34,300 £8,300 +3.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 9.32 1.96 85.70c n/a -96%
Y llynedd 42,400 8,900 £2,240 dim -8.0%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Nwy data: 14 Hyd 2019 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Dros y flwyddyn ddiwethaf defnyddiwyd 51% o nwy pan oedd yr ysgol ar gau. Mae hyn yn dda o gymharu â llawer o ysgolion, ond mae wedi costio £1,200 o hyd. A allwch geisio ei leihau ymhellach?
Da iawn! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi gostwng 96% gan arbed £21 a 49 kg CO2 rhag cael eu rhyddhau i'r atmosffer bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£150 340 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,600 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£13,000 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£110 260 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023
2022
1 weithred

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Iau 1af Rhag 2022

Ysgol Penrhyn Dewi VA - Campws Dewi Staff

Ysgol Penrhyn Dewi VA - Campws Dewi Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Penrhyn Dewi VA - Campws Dewi mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop