Coastlands CP School

Primary Trewarren Road, St Ishmaels, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3SZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 10 Rhag 2022 - 31 Mai 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,800 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 18fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Harneisio'r gwynt

Llun 10fed Ebr 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Fy effaith ar yr amgylchedd

Iau 23ain Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Iau 9fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 6ed Chwe 2023
2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Iau 19eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 19eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Iau 12fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Iau 12fed Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 13eg Gorff 2022

Coastlands CP School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Coastlands CP School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop