Eveswell Primary School

Primary Chepstow Road Newport NP19 8GX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,860 123 £744 n/a +2.8%
Y llynedd 79,500 8,650 £20,400 dim -1.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,980 415 £198 n/a -1.5%
Y llynedd 263,000 55,100 £11,500 £3,540 -0.6%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 22 Meh 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 22% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,900 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.8%, gan gostio £21 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,700 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,100 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,900 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£4,500 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,100 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Maw 26ain Medi 2023

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 13eg Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 13eg Medi 2023

Eveswell Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Eveswell Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop