Fenton Community Primary School

Primary Portfield, Haverfordwest, SA611BZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,210 136 £509 n/a -3.5%
Y llynedd 61,400 10,200 £16,900 dim +10%
Nwy Wythnos ddiwethaf 270 56.7 £24.80 n/a -3.0%
Y llynedd 304,000 63,900 £14,300 £4,310 +6.7%
Trydan data: 2 Ebr 2021 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 5,800 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 4% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £370 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,300 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,800 710 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£6,200 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,900 1,200 kg CO2
£9,900 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£630 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Fenton Community Primary School Staff

Fenton Community Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Fenton Community Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop