Gelliswick School

Primary Gelliswick Road, Hakin, Milford Haven SA73 3RS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,790 205 £757 n/a +0.1%
Y llynedd 102,000 15,400 £27,600 £2,570 +3.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,950 1,040 £455 n/a +1.3%
Y llynedd 366,000 76,800 £19,700 £4,420 n/a
Trydan data: 2 Ebr 2021 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 19 Ion 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 13 kW yn y gaeaf i 8.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £620 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 900 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £89 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£22,000 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£7,400 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£650 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 24ain Mai 2023

Gelliswick School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Gelliswick School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop