George Spencer Academy

Secondary Arthur Mee Road, Stapleford, Nottingham, Nottinghamshire NG9 7EW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 19,100 1,890 £2,870 n/a -0.5%
Y llynedd 1,020,000 163,000 £152,000 £96,300 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 1,030,000 216,000 £30,900 £15,000 -9.6%
Trydan data: 1 Rhag 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 12 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £110 ac wedi cynhyrchu 230 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 96 kW yn y gaeaf i 70 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £11,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£7,300 51,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£75,000 82,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£96,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£36,000 39,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

George Spencer Academy Pupils