Golden Grove School

Primary Orange Way, Pembroke, Pembrokeshire SA71 4DP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,530 49.3 £647 n/a +0.3%
Y llynedd 69,100 3,870 £18,800 £341 +3.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,180 247 £108 n/a +7.9%
Y llynedd 168,000 35,300 £7,770 £561 -10%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.2% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £650 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.1 kW yn y gaeaf i 0.71 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,600 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,000 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,000 430 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,400 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£920 360 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023
2021
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Maw 23ain Tach 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni

Maw 2ail Tach 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Llun 1af Tach 2021
2021
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Maw 12fed Hyd 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio a chyflwyno datrysiadau ynni adnewyddadwy

Iau 7fed Hyd 2021
2021
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnewch offer atal drafftiau

Mer 29ain Medi 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 14eg Medi 2021

Golden Grove School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Golden Grove School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop