Houldsworth Valley Primary Academy

Primary Rowley Drive, Newmarket CB8 0PU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 731 154 £21.90 n/a -2.1%
Y llynedd 127,000 26,700 £3,810 dim +0.8%
Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 170 kWh o nwy gan gostio £5.20. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 130,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 27,000 kg CO2 o hyd a chostiodd £3,800, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£120 860 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Houldsworth Valley Primary Academy Staff

Houldsworth Valley Primary Academy Pupils