King Edward VI Sheldon Heath Academy

Secondary Sheldon Heath Road, Birmingham B26 2RZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 898,000 152,000 £135,000 £95,100 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,080 857 £122 n/a +25%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 16 Awst 2023. Nwy data: 16 Maw 2023 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 19% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Mercher 16 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 55,000 kWh sydd wedi costio £8,300. Mae hyn yn gynnydd o 8,800 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 1,700 kg CO2 ychwanegol.
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 34% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 15,000 kWh o gymharu â11,000 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£22,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£95,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£63,000 71,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£25,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£33,000 40,000 kg CO2
£190,000 Dysgu rhagor

King Edward VI Sheldon Heath Academy Staff

King Edward VI Sheldon Heath Academy Pupils