Langer Primary Academy

Primary Langer Road, Felixstowe, Suffolk IP11 2HL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 194 40.7 £5.81 n/a -19%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Nwy data: 26 Ebr 2023 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Ardderchog! Yn ystod gwyliau'r Haf mae defnydd nwy eich ysgol wedi gostwng 71% o gymharu âHanner tymor yr haf. Rhwng Dydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio870 kWh o nwy sydd wedi costio £26. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hwn yn arbediad o £63 a 440 kg CO2 o gymharu â'r un cyfnod yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Mae hyn yn golygu bod eich defnydd o nwy wedi gostwng yn fwy na'r disgwyl o ystyried newidiadau tywydd. 
Da iawn! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi gostwng 70% gan arbed £13 a 94 kg CO2 rhag cael eu rhyddhau i'r atmosffer bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£110 1,500 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£160 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Langer Primary Academy Pupils