Oasis Academy - Putney

Primary 184 Lower Richmond Road, London SW15 1LY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,130 187 £659 n/a +0.4%
Y llynedd 102,000 14,800 £38,300 £25,900 +4.9%
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 610 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £200 ac wedi cynhyrchu 78 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.4 kW yn y gaeaf i 6.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £240 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,500 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£21,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Gwe 11eg Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 11eg Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Sul 11eg Medi 2022

Oasis Academy - Putney Pupils