Pensford Primary School

Primary Pensford Hill, Pensford, Bristol BS39 4AA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 429 85.8 £167 n/a -2.6%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 5 Ebr 2023 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.4% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £210 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 540 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Maw 15fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am olew a'i effaith ar yr amgylchedd

Maw 15fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfod faint o olew neu LPG y mae eich ysgol yn ei ddefnyddio

Maw 15fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Iau 3ydd Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 3ydd Hyd 2022
2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â gofalwr yr ysgol am wella rheolyddion gwresogi

Gwe 22ain Tach 2019
2019
1 weithred

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Maw 1af Hyd 2019
2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Siarad â'r gofalwr am ddiffodd y gwres a'r dŵr poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 8fed Mai 2019
2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i weld a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol wedi'u diffodd yn ystod gwyliau'r ysgol

Iau 21ain Maw 2019
2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i sut mae dŵr poeth yr ysgol yn cael ei gynhesu

Iau 28ain Chwe 2019

Pensford Primary School Pupils