Place Farm Academy

Primary Camps Road, Haverhill CB9 8HF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,350 241 £353 n/a +14%
Y llynedd 121,000 19,900 £18,200 £7,500 +10%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,140 869 £124 n/a +28%
Y llynedd 277,000 58,300 £8,320 £1,970 -2.6%
Trydan data: 31 Maw 2019 - 27 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 14%, gan gostio £43 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 12 kW yn y gaeaf i 4.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,700 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,900 7,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,500 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,100 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£240 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Place Farm Academy Pupils