Samuel Ward Academy

Secondary Chalkstone Way, Haverhill CB9 0LD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,100 979 £1,510 n/a +1.6%
Y llynedd 596,000 95,700 £89,400 £47,800 +2.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,510 946 £135 n/a +44%
Y llynedd 692,000 145,000 £20,800 dim +33%
Trydan data: 11 Tach 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 86 kW yn y gaeaf i 27 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £21,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £90 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£48,000 53,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£43,000 47,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,900 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,100 7,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Samuel Ward Academy Pupils