Sparkenhoe Community Primary School

Primary 2 Saxby Street, Leicester LE2 0NE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,730 160 £260 n/a +9.1%
Y llynedd 107,000 17,000 £16,100 £5,100 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 469 98.5 £14.10 n/a +31%
Y llynedd 101,000 21,300 £3,040 dim n/a
Trydan data: 2 Awst 2022 - 23 Medi 2023. Nwy data: 10 Meh 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 9.1%, gan gostio £22 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£340 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,900 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£430 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,700 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 19eg Medi 2022

Sparkenhoe Community Primary School Staff

Sparkenhoe Community Primary School Pupils