St Mary's Church of England Academy

Primary Trinity Avenue, Mildenhall IP28 7LR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,640 332 £417 n/a +11%
Y llynedd 94,200 15,900 £17,600 £3,890 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 694 146 £20.80 n/a +54%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 17 Medi 2023. Nwy data: 3 Tach 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,900 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,500 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,900 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,500 1,900 kg CO2
£14,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£410 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd am yr haf!

Iau 20fed Gorff 2023

Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol

Iau 20fed Gorff 2023
2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Checking outside doors for draughts and gaps where heat is lost.

Gwe 21ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 21ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Gwe 21ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 19eg Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 19eg Ebr 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

St Mary's Church of England Academy Staff

St Mary's Church of England Academy Pupils