Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Non

Primary Non Campus, Nun Street, St Davids SA62 6NU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 455 95.5 £41.80 n/a -9.0%
Y llynedd 108,000 22,800 £4,120 £376 -28%
Nwy data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 670 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £26 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 130 kWh o nwy gan gostio £12. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,200 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£810 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,100 6,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£320 730 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£1,400 3,100 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 30ain Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Llun 26ain Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 26ain Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 26ain Medi 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Meh 2022

Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Non Staff

Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Non Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Non mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop