Ysgol y Frenni

Primary Crymych, Pembrokeshire SA41 3QH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,150 201 £908 n/a +4.7%
Y llynedd 107,000 13,300 £27,700 £19,800 +5.3%
Trydan data: 24 Awst 2020 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 780 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £160 ac wedi cynhyrchu 75 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 9.2 kW yn y gaeaf i 3.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £9,200 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£32,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,900 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol y Frenni mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop