Wickhambrook Primary Academy

Primary Cutbush, Wickhambrook, Newmarket CB8 8XN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 44,600 7,640 £6,680 £1,360 n/a
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 31 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.4 kW yn y gaeaf i 1.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £780 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£530 620 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,900 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£440 510 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£860 1,100 kg CO2
£8,300 Dysgu rhagor

Wickhambrook Primary Academy Staff

Wickhambrook Primary Academy Pupils